Logo | návrat na úvod Spoločnosť Partneri Služby Referencie Info Kontakt

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

- INŽINIERSKO-INVESTIČNÁ PRÍPRAVA ÚZEMIA
- PROJEKTOVÉ PODKLADY

Cieľ: Komplexné zabezpečenie všetkých technických podkladov potrebných pre spracovanie dokumentácie stavieb,
vrátane legislatívneho poradenstva:

 • prieskumné a expertízne práce
 • architektúra, stavebné konštrukcie
 • environmentalistika
 • statika
 • topografia
 • geológia
 • legislatívne poradenstvo

- PREDPROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Cieľ : Komplexná predprojektová dokumentácia v požadovanom rozsahu,
vrátane predbežného ekonomického vyhodnotenia investičného zámeru:

 • štúdie uskutočniteľnosti investičného zámeru, vyhľadávacie štúdie
 • urbanistické štúdie
 • architektonické štúdie
 • 3D vizualizácie a animácie
 • aproximatívny rozpočet investície

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Cieľ : Komplexná projektová dokumentácia stavieb v požadovanom rozsahu,
vrátane koordinácie jednotlivých zložiek projektu:

 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • zadávacia dokumentácia (tendrová dokumentácia)
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • dokumentácia interiérov

info

Zatvoriť / Close