Logo | návrat na úvod Spoločnosť Partneri Služby Referencie Info Kontakt

PROFIL SPOLOČNOSTI

Základom JANG s.r.o bolo založenie architektonického štúdia v roku 1990. Postupnou transformáciou bola v roku 2005 zaregistrovaná spoločnosť s.r.o. Permanentnou praxou, odborným rastom s vytvorením stálej klientely sa spoločnosť pevne etablovala na stavebnom trhu v oblasti projektovej a inžinierskej prípravy stavieb.

Spoločnosť pôsobí komplexne, zabezpečuje podľa požiadavky klienta komplexné služby v príprave investičnej výstavby v pozícii generálneho projektanta:

 • inžiniersko - investorská príprava územia
 • prieskumné práce /geológia, topografia, statika/
 • predprojektová príprava /štúdie využiteľnosti územia, urbanistické a architektonické štúdie/
 • projektová príprava /dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, tendrová
  dokumentácia, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia interiérov/
 • ekonomické hodnotenie navrhovaných investícií
 • koordinácia projektov /činnosť generálneho projektanta/
 • inžinierska činnosť /územné rozhodnutie, stavebné povolenie, autorský dozor, kolaudácia stavby/
 • odborné poradenstvo v rozsahu poskytovaných služieb

Spoločnosť JANG s.r.o. tvorí tím, ktorý zabezpečuje uvedené činnosti vlastnými kapacitami / projektoví manažéri, architekti, inžinieri, statici / a kooperáciou v prepracovanom systéme projektových špecialistov - subdodávateľov, v pozícii garanta diela a generálneho projektanta pre stavby verejnej vybavenosti a služieb, administratívne, obytné a výrobné.

Pre každý multiodborový projekt je systematicky dopredu stanovený, partnerom odsúhlasený záväzný harmonogram projektu a určený projektový manažér, zodpovedný za celkový priebeh, komunikáciu, flexibilnú koordináciu jednotlivých zložiek projektu, riadenie dohodnutých zmien, termíny a výsledok projektu. Dohodnutá kvalita práce je preverená vnútorným firemným auditom na výstupe.

Systém práce charakterizuje:

 • individuálny prístup k požiadavkám klienta
 • flexibilita
 • kreativita a dôslednosť v každej pracovnej fáze
 • vysoké pracovné nasadenie
 • diskrétnosť
 • zodpovednosť

info

Zatvoriť / Close